Uvjeti za stalne sudske tumače

Stalni sudski tumač za engleski jezik prevodi na zahtjev suda, državnog tijela, pravne osobe ili građanina izgovoreni ili pisani tekst s hrvatskog jezika na engleski jezik i obrnuto.

Ministarstvo pravosuđa je izdalo „Pravilnik o stalnim sudskim tumačima“ (Narodne novine br. 88/08) koje detaljno obrazlaže uvjete koje stalni sudski tumači moraju ispunjavati da bi mogli obavljati poslove stalnog sudskog tumača.

Uvjete za stalnog sudskog tumača ispunjava osoba koja, osim općih uvjeta propisanih za prijam u državnu službu, ispunjava i sljedeće posebne uvjete:

  • uz znanje hrvatskog jezika potpuno vlada pojedinim stranim jezikom
  • poznaje ustrojstvo sudbene vlasti, državne uprave i pravno nazivlje
  • ima završen sveučilišni diplomski studij